Pinkster, die Psalms en Christus – steeds aktueel in 2015

Dr.AH Bogaards

‘n Artikel van my op die GKSA-poslys in Junie 2003

Wat hier volg, is ‘n artikel wat ek 12 jaar gelede op die GKSA-poslys geplaas het.

Die aanleiding daartoe was die ingebruikneming van die 2003-omdigting van TT Cloete en andere in die Gereformeerde Kerke van Suid-Afrika – op daardie Pinkstersondag, 8 Junie 2003.

Die artikel is steeds aktueel, want ook nou word Christus wegvertaal in die Psalms – in die Direkte Vertaling. Daarom plaas ek dit.

Inleidend

Eerskomende Sondag is Pinkstersondag, die Sondag waarop ons die groot gebeurtenis van die uitstorting van die Heilige Gees gedenk.

Juis op hierdie so heel, heel besondere Sondag sal die 2001-omdigting feestelik deur gemeentes van die GKSA in gebruik geneem word – die liedere sonder Christus.

Ek kan nie aan ‘n groter kontras as dit dink nie:

 • Pinkster 2000 jaar gelede enersyds en
 • Pinkstersondag in die GKSA op 8 Junie 2003 andersyds.

Pinkster 2000 jaar gelede

In Handelinge 2 lees ons van die uitstorting van die Heilige Gees.

En die heel eerste wat daarop gebeur, is dat daar gepreek word. Petrus staan op en hy preek. Maar dit is ‘n heel besondere, ‘n buitengewone preek:

 1. Die besondere lê eerstens daarin dat die Heilige Gees van begin tot end daarin aan die Woord kom. Ons het hier te make met ‘n geïnspireerde Preek. Die verhoogde Christus self, ons hoogste Profeet en Leraar, preek deur sy Heilige Gees by monde van sy apostel. Wat ons hier – in die eerste Pinksterpreek – geleer word, dra daarom die hoogste gesag, Goddelike gesag. Wat hier gesê word het ewigheidsgesag en ewigheidsbelang.
 2. Die besondere van hierdie geïnspireerde Preek lê tweedens daarin dat ons in hierdie Preek ‘n aaneenskakeling van
  Psalms kry: Ps.116:3 (vgl. Hand.2:24), Ps.16:8-11 (vgl. Hand.2:25-32), Ps.110:1 (vgl. Hand.2:34-35).
 3. Die derde besondere trek van hierdie geïnspireerde Preek lê daarin dat die Heilige Gees Self duidelik laat sien en hoor dat daardie Psalms van Christus getuig en in Christus vervul is. Hy wat Self die Skrywer van die Psalms is en die Psalms in Dawid se mond gelê het, die Heilige Gees, Hy verklaar hier sy eie Psalmwoorde en – Hy betrek dit op Christus. Die eerste Pinksterpreek is ‘n pure, suiwer Christus-preek. Al prekend-singend verheerlik die Heilige Gees Christus. Daarvoor het Hy ook immers gekom, nie waar nie? Want in Joh.16:14 sê Jesus self immers van die Heilige Gees: Hy sal My verheerlik, omdat Hy dit sal neem uit wat aan My behoort, en aan julle verkondig. En juis dít doen die Heilige Gees aan die hand van Psalms 116, 16 en 110. Op Pinksterdag vervul die Trooster Joh.16:14 en Hy verheerlik Christus.

En na Pinkster gaan die Heilige Gees die wêreld in en oor die wêreld heen verkondig Hy Christus – aan die hand van die Psalms. Dink maar net aan Paulus se Preek (nog ‘n geïnspireerde Preek) in Handelinge 13 – en weer, ja, al weer so ‘n aaneenskakeling van Psalms, Psalms wat almal net een Noot op hulle snaar het: Christus, Christus, Christus. Ek verwys net na vers 32-33 en Psalm 2:7: “En ons bring julle die goeie tyding van die belofte wat aan die vaders gedoen is, dat God dit aan ons, hulle kinders, vervul het deur Jesus op te wek, soos daar ook in die tweede psalm geskrywe is: U is my Seun, vandag het Ek U gegenereer (verwek)”. Hoor u dit? Die belofte van die opwekking van Christus – dit is reeds aan die vaders gegee, aan die eerste hoorders van die Psalms. Christus is nie eers later, in die tyd van die Nuwe Testament, aan die Psalms bygeplak of bygevoeg soos die “nuwe navorsing” en 2001-omdigting leer nie. As dít wat die “nuwe navorsing” leer, die geval sou gewees het, kan ons tog nie van ‘n belofte, ‘n belofte wat eeue tevore aan die vaders gedoen is, praat nie? As die Christus-verklaring eers later bygevoeg is deur die skrywers van die Nuwe Testament – dan was Christus nie in Psalm 2 belowe nie. Dan is Handelinge 13 onwaar.

En nou die kontras:

Pinkstersondag in die GKSA op 8 Junie 2003

Terwyl die Heilige Gees Christus verheerlik en Christus verkondig en dit op Pinkster juis doen deur middel van sy Psalms, wat van Christus getuig, gaan die GKSA op 8 Junie liedere sing waaruit Christus doelbewus verwyder is.

Daar is geen groter teenstelling as dit denkbaar nie, Pinkster 2000 jaar gelede en Pinkster in die GKSA op 8 Junie 2003:

 • Pinkster 2000 jaar gelede: Christus-Psalms
 • Pinkster in die GKSA op 8 Junie 2003: Christus-lose omdigtings.

Met Psalm 2:7 in die hand getuig die Heilige Gees, die Gees van Pinkster, die Gees van Christus, deur sy gesant Paulus van die opwekking van Christus (Let wel: In die opwek van Christus word die verwek of genereer van Ps.2:7 vervul). Maar as u eerskomende Sondag psalm 2 uit die 2001-omdigting sing, sal u nie daardie woorde van Ps.2:7 (Vandag het Ek u verwek – aangehaal in Hand.13 en toegepas op Christus) sing nie – want dit is doodeenvoudig nie omgedig nie. En al sou dit in ‘n voetnoot staan, sal u hierdie woorde van die Heilige Gees, waarmee Hy Christus verheerlik, nog steeds nie, nog steeds nie, sing nie – want dit staan ten ene male nie in die teks van die 2001-omdigting nie. Die voetnoot bring Christus dus nie terug nie. Met die beste mikroskoop en die kragtigste vergrootglas sal u nie die woorde “verwek” (“genereer”) en “vandag” in die 2001-omdigting van Psalm 2 kry nie. Buitendien: Al sê die voetnote ook wat, die digter self het uitdruklik gesê dat hy die Messias verwyder het uit die lied wat u sing. En almal wat goeie Afrikaans verstaan – en dit was die oogmerk van die omdigting: goeie, eenvoudige, verstaanbare Afrikaans – sal sien dat die woorde “vandag het Ek u gegenereer (verwek)” nie daar staan nie.

Ek sal ook graag wil weet hoe u Krog se omdigting van Psalm 16 – Van die graf weerhou U my – in verband kan bring met die feit dat Christus wel in die graf was. Hoe bring u hierdie omdigting in verband met Handelinge 2:25-32 en die Preek van die Heilige Gees daar? En as u ‘n voetnoot by Krog se psalm 16 aanbring, wat sê die voetnoot dan? As die voetnoot na Handelinge 2 verwys, weerspreek/weerlê die voetnoot dan nie wat u sing nie? Sonder enige twyfel. Maar hoe kan u dit dan sing?

Maar so sal die GKSA en sy jeug al singende die toekoms ingaan en goeie, maklik verstaanbare Afrikaans uit die omdigtings leer – maar Christus sal hulle nie daaruit leer ken nie. Dit sal vir die kerk van môre onbegryplik wees hoe die Heilige Gees in Handelinge kan sê dat die Psalms van Christus getuig. Dat die Psalms Christus preek – dit sal vir hulle nie goeie, verstaanbare Afrikaans wees nie, maar onbegryplike Grieks.

Die Heilige Gees verheerlik Christus met die Psalms. Hoe kan ons dan Christus verheerlik met liedere waaruit Christus verwyder is? Pinkster kan net Pinkster wees as ons Christus-volle Psalms sing – die Liedere wat die Heilige Gees self aan ons gegee het.

2 thoughts on “Pinkster, die Psalms en Christus – steeds aktueel in 2015

 1. Ds Attie, die wegvertaal van Christus in die nuwe, direkte vertaling skep ‘n groot probleem. Ons bely dat die Skrif deur die Heilige Gees geinspireer is. Wegvertaling is dus eintlik die woorde of bedoeling van die H.G. te verdraai. Is dit sonde teen die H.G. of is dit “moenie die H.G. bedroef nie” of is ek nou “te” formalisties.
  Graag verneem ek jou kommentaar.
  Groete Huib

  • Beste Huib, Ek kan nie ‘n beter antwoord gee as Handelinge 7 nie. Daar sê Stefanus vir die Jode in Handelinge 7:51 Julle hardnekkiges en onbesnedenes van hart en ore, julle weerstaan altyd die Heilige Gees; net soos julle vaders, so ook julle. As Stefanus dan sê dat hy Ps 110:1 in sy vervulling sien (Jesus aan die regterhand van God), stenig hulle hom.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s