Argief

(4) KORONA. Die Vader troosryke werklikheid by ons somber statistieke

In hierdie Korona-tyd word ons nogal toegegooi onder die Korona-statistieke:

  • Soveel sterfte, soveel siekes;

  • as dit so aangaan – so bepaal die statistieke – dan sal daar teen die einde van die maand soveel dooies, soveel siekes gaan wees;

  • dan sal die hospitale oorvol wees, dan sal daar hopeloos te min ventilators wees, te min dokters, te min verpleegsters.

Syfers, syfers, syfers en – getalle grond op die HARDE WERKLIKHEID.

Soveel siek, soveel dood – dit is die KLIPHARDE WERKLIKHEID wat ons sien, waarteen ons vaskyk, wat die TV wys, ensovoorts.

Dit is DIE WERKLIKHEID wat ons SIENmeer korrek gesê: wat ons SIEN met ons mense-ogies, met die oë van ons liggaam.

Maar Korona is nie die enigste werklikheid nie. God is ook ‘n werklikheid: ‘n HEERLIKE WERKLIKHEID.

Nee, hierdie werlikheid sien ons nie met die oog van die liggaam nie, maar met die oog van die geloof.

Sien ons hierdie WERKLIKHEID nog in ons statistieke?

Nee, nie statistieke sal bepaal wat met my gaan gebeur nie. Die Here sal dit doen. Die Here staan bo alles en bepaal alles en beskik oor alles – ja, ook hoe die lyne van ons grafieke loop.

My erfdeel is die HEER, my vreugdebeker,

my lot is in sy hand vir ewig seker. (Psalm 16:2)

Hy is mý Here, mý Vader, mý erfdeel, erfenis. Hom het ek geërf deur die dood van sy Seun aan die kruis. Deur die bloed van ons Here Jesus is dit vir my SEKERE WERKLIKHEID, HEERLIKE WERKLIKHEID.

My lot is nie twyfelagtig nie, my lot is nie in Korona se hand nie, MAAR

my lot is in sy hand vir ewig seker. (Psalm 16:2)

Dis die HEMELSE WERKLIKHEID, TROOSRYKE WERKLIKHEID wat ek deur die Heilige Gees sien.

En dan kan dit nie anders nie. Dan juig ek met blybskap, met vertroue:

Bewaar my tog, o God, op wie ‘k vertrou!

Ek skuil by U, my toevlug in die lewe.

Daar is vir my, in wat die oog aanskou,

geen goed bo U, so eind’loos hoog verhewe. (Psalm 16:1)

Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Mý Vader …

(2) KORONA. Luther, die ou boer en ons en ons ondraaglike Korona-stres

Ek wil die volgende uitdruklik en pertinent voorop plaas in hierdie oordenking: ONS MOET NOOIT AS TE NIMMER, OOIT, GOD SE ALMAGTIGE, LIEFDEVOLLE VADERDORG IN ALLES LOSMAAK VAN CHRISTUS NIE. IN CHRISTUS IS DIT VOLMAAK SEKER EN HEERLIK GEWAARBORG.

Almal sal erken: Ons tyd, die tyd van die Korona-pandemie, is ‘n tyd van die uiterste spanning en onsekerheid. Mense is diep beangs.

Ons is besorgd oor die virus self: Sal ek of een van my naasbestaandes, ja, ook my kinders, dit dalk kry en moontlik daaraan sterf. Mense stres oor die ekonomiese implikasies van die grendelstaat (lockdown). Sal ek nog werk hê na die tyd. Sal daar dalk geweldsuitbarstings en plundering van winkels kom, as gevolg van honger.

Ja, die wêreld en ons loop oor van kommer. Ons is so gespanne as wat maar kan kom. Mense is onseker en beangs.

In hierdie verband is die verhaal van Luther en die ou boer baie leersaam.

Op ‘n dag loop Luther hom raak. Die ou boer was uiters verslae en pessimisties, want sy hele boerdery het tot die grond toe afgebrand. Die toekoms het vir hom donker gelyk. Hy was te oud om van vooraf te begin. “Wel, man” sê Luther vir die boer, “ken jy die Twaalf Artikels, die Geloofsbelydenis? ” Ja, dit ken die boer en op Luther se versoek begin hy dit opsê: “Ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van hemel en aarde en . . .” “Stop! ” sê Luther vir hom. “Glo jy dit werklik?” Op die bevestigende antwoord van die boer sê Luther: “Maar mens, as jy nou waaragtig glo dat die Almagtige jou Vader is, hoe kan jy dan nog vir een oomblik bang wees dat Hy nie vir jou sal sorg nie?”

Ons het ‘n mooi, troosryke, rusgewende geloofsbelydenis. Midde-in die korona-ramp en die angs-pandemie. Te midde van dit alles het ons as gelowiges die heerlikste, ‘n almagtige houvas. Nee, ek moet dit so sê: Ons hou Hom nie vas nie – dis omgekeerd, Hy hou ons vas in sy almagshande en in sy almagtige liefdesgreep.

Daar is talle en tale dinge wat onseker is in ons wêreld en tyd.

Die almagtige, liefdevolle Vadersorg daarenteen is rotsvas, 100% seker.

Wat kan gelowiges so volmaak seker maak: die bloed van die kruis. God se Vadersorg is gewaarborg deur die volmaakte waarborg van die kruis en voorbidding van Christus. Dit is ‘n versekeringspolis wat tot in ewigheid nie faal nie en altyd en ewig God se Vaderliefde waarborg. Midde-in die nood.

“Ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van hemel en aarde en . . .” STOP! Waarom is JY dan ook so bekommerd en onseker en beangs?

Bely en beleef – beleef (leef uit) wat jy bely.