Argief

(49) Die Psalms van Christus

Psalm 13 (3): Gebed en lofsang

Daar is ‘n geweldige kontras in hierdie Psalm: dit begin met ‘n klaaglied en dit eindig met ‘n loflied. Aan die begin sing Dawid op die laagste moontlike noot; in die laaste verse jubel hy in hemelhoë tone. Hoe het dit in Psalm 13 gebeur dat die klaer ‘n juiger geword het?

Ons sal die antwoord moet gaan soek in dit wat tussen die klag en die lof lê. Tussen die klaaglied aan die begin en die lofsang aan die einde lê die gebed van vers 4 tot 6a. Die gebed is die geheim van die oorgang. Dit bring die verandering in Dawid se gemoedstoestand, ondanks die toestand waarin hy verkeer.

In Psalm 31 vers 5 bid Dawid: In u hand gee ek my gees oor. En dan jubel hy in vers 7: Ek wil juig en bly wees in u goedertierenheid, omdat U my ellende aangesien … het en my nie oorgelewer het in die hand van die vyand nie …

Nog ‘n paar opmerkings oor Dawid se loflied in vers 6b: Ek wil sing tot eer van die HERE, omdat Hy aan my goed gedoen het.

  • Dit is ‘n loflied tot eer van die HERE. Dit staan in Dawid se loflied in die middelpunt. Daarvoor leef ons: om die Here te eer, nie alleen in ons lied nie, maar ook in ons dade.

  • Ek wys u ook tweedens op die rede waarom Dawid wil sing tot eer van die HERE: omdat Hy aan my goed gedoen het. Die woord goed gedoen is ‘n gelaaide woord. Letterlik beteken dit: Oorvloedig handel. Die HERE gee nie karig nie, maar mildelik en oorvloedig, in volheid. Hy gee ons ver bo wat ons bid of dink, sê Efesiërs 3:20. Hy gee die kosbaarste wat Hy het: sy Seun.

Keer op keer tref ons dit in die Psalms aan: dat die Psalmdigters die HERE dank of loof selfs nog voordat hulle iets ontvang het. Gebedsverhoring was vir hulle geen onsekere saak nie, maar dit het vir hulle vasgelê in God se verbondstrou.

(46) Die Psalms van Christus

Psalm 13 (Inleiding): Van klaaglied tot lofsang deur die gebed

Ons as gelowiges ontvang van die HERE die mooiste beloftes denkbaar. In sy verbond beloof Hy aan ons: Hy wil ons as Vader versorg, Hy sal met ons wees, Hy sal ons verlos deur sy Seun en Hy wil in ons werk deur sy Heilige Gees. Dit is inderdaad ‘n rykdom wat die HERE aan ons beloof!

En tog, en tog – dikwels voel kinders van God: ja, daar is wel baie aan ons beloof, maar ons sien niks daarvan nie. Soms voel dit asof die Here glad nie daar is nie; soms dink ons dat Hy ons vergeet het. So voel ‘n mens maklik, veral as ‘n beproewing lank duur, ‘n siekte wat maar nie wil opklaar nie, of swaar probleme waaraan daar skynbaar geen einde kom nie. So voel vele ook ten opsigte van die agteruitgang in die kerk: dit lyk asof die duiwel maar sy gang kan gaan en die kerk tot in sy fondamente kan afbreek … en van die Here se belofte dat Hy sy kerk sal red en bewaar, sien ons op die oog af niks nie.

Onder sulke druk en nood lyk dit asof die vervulling van God se beloftes agterweë bly, sodat ons dit dikwels uit wil roep: hoe lank? Hoe lank, Here, moet dit nog duur? Wanneer sal u dan ingryp, HERE? Of … of het U ons miskien vergeet?

Ons klag het ‘n baie definitiewe adres: ons lê ons klagtes gelowig aan God voor.

In hierdie verband kan ons baie leer uit ons voorgelese Psalm.

Ons hoor in Psalm 13:

  1. ‘n Klaaglied (vv 2-3); dan

  2. ‘n gebed (vv4-6a); en daarop

  3. ‘n lofsang (v 6b).

Dit wil ek graag met julle in die volgende dagstukke behandel.

By voorbaat wil ek wel sê wat ‘n belangrike rol gebed in hierdie Psalm speel. Die gebed bring die digter van klaaglied tot lofsang sélfs midde-in die nag, sélfs al het die dag nog nie gebreek nie.

Die beweging van klag tot lof kry ons in al die klaagpsalms. Die Psalmboek in die geheel met sy talle klaagpsalms loop uit op lofsang in Psalm 146 tot 150.

Aandag alle intekenaars en besoekers

My blog gaan binnekort van hieraf na http://www.enigstetroos.co.za verskuif – dus nie meer .com nie, maar .co.za. U sal my nuwe blog by http://www.enigstetroos.co.za onder Blogskrywes vind. U kan links onderaan die blad inteken. Inteken beteken: U sal per e-pos ‘n kennisgewing kry, sodra daar ‘n nuwe bydrae gelaai word.

http://www.enigstetroos.co.za is boonop meer as ‘n blog. Dit is ook my nuwe webblad, waar u artikels van my oor die Psalms, die Heidelbergse Kategismus, Kohlbrugge, Bybelvertaling en preke in PDF kan aflaai.

Ek begin reeds op die nuwe blog en webtuiste publiseer.