Argief

Die Psalms van Christus oor Christus bedoel vir die kerk van alle eeue

Die Psalms van Christus – so kan ons die boek van die Psalms beskryf.

Met die woorde Die Psalms van Christus word twee dinge bedoel:

  1. Christus is die Skrywer van die Psalms. Dit is ook wat ons bely in ons Heidelbergse Kategismus (HK 12:31): Hy is ons hoogste Profeet en Leraar, wat aan ons die verborge raad en wil van God aangaande ons verlossing ten volle bekend gemaak het. Die Psalms is deur Hom geskryf. Daarom sê die groot kerkvader Augustinus: Jesus self is die Sanger in die Psalms. In die boek van die Psalms het ons die volmaakte, deur Christus self gegewe Liedboek.
  2. Christus is ook die inhoud van die Psalms is. Dit gaan oor Hom. Hy is die agtergrond en die geheim van elke Psalm.

Dit is die Liedboek van Christus en oor Christus en deur Christus Self bedoel vir die kerk van alle eeue. Al was ons nog nie daar toe die Psalms geskryf is nie, het die skrywers van die Psalms nie alleen die Ou Testamentiese Kerk op die oog gehad toe hulle dit geskryf het nie, maar ook ons as Nuwe Testamentiese gelowiges (1Pet 1:10-12). Christus is dus in die Psalms die Voorsanger nie alleen van die Ou Testamentiese kerk nie, maar ook van sy volk van die Nuwe Verbond.